Mec

الدرس 1 : حركة دوران جسم صلب غير قابل للتشويه حول محور ثابت سلسلة التمارين

الدرس 2 : شغل و قدرة قوة ملخص الدرس

الدرس 2 : شغل و قدرة قوة سلسلة التمارين

الدرس 2 : شغل و قدرة قوة تمرين محلول 

الدرس 2 : شغل و قدرة قوة علاقات أساسية لإنجاز تمارين الشغل

الدرس 3 : الشغل و الطاقة الحركية ملخص الدرس

الدرس 3 : الشغل و الطاقة الحركية سلسلة التمارين

الدرس 3 : الشغل و الطاقة الحركية تمرين محلول

الدرس 5-4 : الشغل و طاقة الوضع الثقالية و الطاقة الميكانيكية لجسم صلب ملخص الدرس

الدرس 5-4 : الشغل و طاقة الوضع الثقالية و الطاقة الميكانيكية لجسم صلب سلسلة التمارين

الدرس ** : الشغل و الطاقة الداخلية - علوم رياضية سلسلة التمارين

Elec

الدرس ** : المجال الكهروساكن - علوم رياضية سلسلة التمارين

الدرس ** : طاقة الوضع الكهروساكنة - علوم رياضية سلسلة التمارين

 الدرس 6-7 : انتقال الطاقة في دارة كهربائية - التصرف العام لدارة كهربائية ملخص الدرس

 الدرس 6-7 : انتقال الطاقة في دارة كهربائية - التصرف العام لدارة كهربائية سلسلة التمارين

Magn

الدرس 8 و 9 : المجال المغناطيسي ملخص الدرس

الدرس 8 و 9 : المجال المغناطيسي سلسلة التمارين

الدرس 10 : القوى الكهرمغناطيسية - قانون لبلاص ملخص الدرس

الدرس 10 : القوى الكهرمغناطيسية - قانون لبلاص سلسلة التمارين

Opt

الدرس 11 : شروط رؤية شيء ملخص الدرس

الدرس 11 : شروط رؤية شيء سلسلة التمارين

الدرس 12 : الصور المحصل عليها بواسطة مرآة مستوية سلسلة التمارين

الدرس 13 : الصور المحصل عليها بواسطة عدسة رقيقة مجمعة سلسلة التمارين

 الدرس 14 : بعض الأجهزة البصرية سلسلة التمارين

Chim

الدرس 1 : أهمية قياس كمية المادة في المحيط المعيش سلسلة التمارين

الدرس 2 : المقادير الفيزيائية المرتبطة بكميات المادة ملخص الدرس

الدرس 2 : المقادير الفيزيائية المرتبطة بكميات المادة سلسلة التمارين

الدرس 3 : التركيز و المحاليل الإلكتروليتية سلسلة التمارين

الدرس 4 : تتبع تحول كيميائي سلسلة التمارين

الدرس 4 : تتبع تحول كيميائي تمرين محلول

الدرس 4 : تتبع تحول كيميائي كيفية التعامل مع الجدول الوصفي

الدرس 5 : قياس المواصلة ملخص الدرس

الدرس 5 : قياس المواصلة سلسلة التمارين

 الدرس 6 : التفاعلات الحمضية - القاعدية ملخص الدرس

الدرس 6 : التفاعلات الحمضية - القاعدية سلسلة التمارين

الدرس 7 : التفاعلات أكسدة - اختزال ملخص الدرس

الدرس 7 : التفاعلات أكسدة - اختزال سلسلة التمارين

الدرس 8 : المعايرات المباشرة سلسلة التمارين

الدرس 10 : الجزيئات العضوية و الهياكل الكربونية ملخص الدرس

الدرس 10 : الجزيئات العضوية و الهياكل الكربونية سلسلة التمارين

الدرس 11 : تغيير الهيكل الكربوني سلسلة التمارين